Önceden hazırlanmış olan CV’nizi bize gönderebilirsiniz.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ :
Ortaokul'dan başlayarak, okulun adını, mezun olduğunuz bölüm veya branşı, devam ettiğiniz yılları ve mezuniyet derecenizi yazınız.
YABANCI DİLLER :
İş Tecrübeleriniz
- Yanında * olan boşluklar doldurulması zorunlu olan bölümlerdir.
- Müracaat sahipleri, gerekli durumlarda yazılı veya sözlü olarak sınanabilirler.
- Yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, işe başlatılmış olsalar dahi, durumun anlaşılması halinde işten çıkartılabilirler.
- İşe alınmasına karar verilenler için iş kanunu çerçevesinde deneme süresi geçerli olup, bu sürenin sonunda uygun görülen aday, resmen işe başlatılır.